Kommunikation

Kommunikation
bendravimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) žmonių socialinės būties forma, pasireiškianti žmonių santykių užmezgimu ir palaikymu, draugyste, partneryste; 2) keitimasis informacija, patirtimi, jos turtinimas žodiniais ir nežodiniais ženklais (signalais). Bendravimu pradedamas ir baigiamas pedagoginis aktas per pamoką, kitus pedagoginius susitikimus. Bendraujant organizuojama, atliekama ir kontroliuojama veikla vadovaujantis konkrečiais mokymo ar auklėjimo uždaviniais. Bendravimas – savitas žmogaus poreikis. Kai šis poreikis nepatenkinamas, labai išgyvenama. Trūkstant bendravimo, susvetimėja mokiniai ir mokytojai, mažėja domėjimasis mokykla, silpnėja mokymosi motyvacija. Tik realizavus bendravimo funkcijas (pažintines, emocines, reguliacines), galima įveikti šiuos trūkumus. Bendravimas kinta laipsniškai: jis prasideda kūdikio šypsniu 4-ą gimimo savaitę, suintensyvėja paauglystėje, tęsiamas atsakingu intymaus ir visuomeninio gyvenimo bendravimu jaunystėje, brandos metais. Mokykloje tinkamą bendravimą lemia teigiami tarpasmeniniai ir bendruomeniniai santykiai, o tinkamas bendravimas – gražių santykių pamatas. Juos reguliuoja pedagoginė etika, taktas, taisyklės, asmeninis patrauklumas, sąmoningas ir nesąmoningas požiūris į kitus, prieštaravimų sprendimas. Bendravimas – ne tik sėkmingo ugdymo sąlyga, bet ir viso pedagoginio proceso pamatas. atitikmenys: angl. communication vok. Kommunikation rus. общение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • Kommunikation — Sf erw. fach. (16. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. commūnicātio ( ōnis) Mitteilung , Abstraktum von l. commūnicāre mitteilen, teilen, gemeinschaftlich machen , zu l. commūnis gemeinschaftlich, allgemein, gemeinsam . Adjektiv: kommunikativ.… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Kommunikation — (lat.), Mitteilung; auch soviel wie Verbindung, Verkehr …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Kommunikation — (lat.), Mitteilung, Eröffnung; Verbindung (zweier Räume, Heeresteile), Verbindungsweg in Festungen (Tore, Gräben, Brücken etc.); Kommunikationswege, Verbindungstraßen zwischen einzelnen benachbarten Ortschaften oder größern Straßenzügen …   Kleines Konversations-Lexikon

 • kommunikation — • kommunikation, meddelande, rapport …   Svensk synonymlexikon

 • Kommunikation — ↑ kommunizieren …   Das Herkunftswörterbuch

 • Kommunikation — [Network (Rating 5600 9600)] Auch: • Verständigung …   Deutsch Wörterbuch

 • Kommunikation — Zwei Frauen kommunizieren miteinander, ein Mann steht daneben. Kommunikation stammt aus dem Lateinischen communicare und bedeutet „teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereinigen“. In dieser ursprünglichen Bedeutung ist eine… …   Deutsch Wikipedia

 • Kommunikation — Austausch; Informationsaustausch; Schriftverkehr; Verständigung * * * Kom|mu|ni|ka|ti|on [kɔmunika ts̮i̯o:n], die; , en: Verständigung durch die Verwendung von Zeichen und Sprache: die Kommunikation innerhalb des Betriebs muss verbessert werden.… …   Universal-Lexikon

 • Kommunikation — Kom·mu·ni·ka·ti·on [ tsi̯oːn] die; , en; meist Sg; die Kommunikation (+ Gen / von etwas); die Kommunikation (mit jemandem / zwischen <Personen (Dat)>) das Sprechen mit anderen oder die Verständigung durch Zeichen <die Kommunikation mit… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • Kommunikation — I. Kommunikationswissenschaft:1. Begriff: a) I.w.S.: Prozess der Übertragung von Nachrichten zwischen einem Sender und einem oder mehreren Empfängern. b) I.e.S.: Austausch von Botschaften oder Informationen zwischen Personen. Als… …   Lexikon der Economics

 • Kommunikation — Informationsaustausch, Kontakt, Verständigung, zwischenmenschlicher Verkehr; (EDV): Dialog. * * * Kommunikation,die:1.⇨Zusammenhang(1)–2.⇨Verständigung(1) Kommunikation 1.Bindung,Verbindung,Zusammenhang,Band,Bezug,Relation,Beziehung,Verhältnis;geh… …   Das Wörterbuch der Synonyme

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”